• Η επιλογή για τον τύπο κουφώματος που θα χρησιμοποιήσετε ανήκει αποκλειστικά σε εσάς και τον μηχανικό σας. Πρέπει όμως να λάβετε υπόψη σας τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του σπιτιού ή της οικοδομής, τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και φυσικά τις δεσμεύσεις, που επιβάλλονται από την πολεοδομία.
 • Ιδιαίτερη σημασία αξίζει να δώσετε στα χαρακτηριστικά της απόδοσης και της λειτουργίας των κουφωμάτων έτσι όπως περιγράφονται στα σχετικά πιστοποιητικά.
 • Για να μπορείτε να θαυμάζετε τα κουφώματα σας για πολλά χρόνια, πρέπει να τηρηθούν τα παρακάτω, που αφορούν την καθαριότητα και την σωστή χρήση και συντήρηση των κουφωμάτων.
 • Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των κουφωμάτων στην οικοδομή, πρέπει να αφαιρεθούν οι προστατευτικές ταινίες και να καθαριστούν οι επιφάνειες.
 • Τα κουφώματα πλένονται προσεκτικά χωρίς χρήση καυστικών καθαριστικών και χωρίς τη χρήση πανιών, βούρτσας, γυαλόχαρτου ή οποιουδήποτε αντικειμένου που μπορεί να τραυματίσει την επιφάνειά τους ή τους μηχανισμούς τους. Χρησιμοποιείστε ήπια απορρυπαντικά (όπως αυτά για το πλύσιμο των πιάτων).
 • Θα πρέπει προσέξετε και να απομακρύνετε τυχόν ξένα σώματα από τους θαλάμους απορροής των υδάτων (στις κάσες) για να μπορεί το νερό να φεύγει ελεύθερα.
 • Ο καθαρισμός πρέπει να διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Προτείνουμε να γίνεται από 4 έως και 12 φορές κατά τη διάρκεια του έτους.
 • Η απαρχή της διαδικασίας καθαριότητας, είναι καλό να εκκινεί τον Μάρτη και να συνεχίζεται έως και τον Δεκέμβρη. Η διαδικασία καθαριότητας πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ώρες που το κτίριο προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Μετά το πέρας της καθαριότητας, οι επιφάνειες πρέπει να ξεπλένονται με άφθονο καθαρό νερό.
 • Για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας στις κλειδαριές και τις λαβές των κουφωμάτων το φύλλο θα πρέπει να είναι κλειστό.
 • Στα συρόμενα κουφώματα ελέγχουμε τη σωστή κύλιση των φύλλων. Εάν παρατηρήσουμε δυσκολία καλούμε και πάλι τον ειδικό τεχνίτη – συντηρητή που τα εγκατέστησε.
 • Ανά αραιά χρονικά διαστήματα (μία φορά ανά έτος) ελέγχουμε και τα λάστιχα ή βουρτσάκια στεγάνωσης.
 • Σε περίπτωση που παρατηρούμε δυσκολία κατά τη χρήση των μηχανικών μερών ενός κουφώματος, ποτέ δεν προσπαθούμε να τα θέσουμε σε λειτουργία με βίαιο τρόπο, καλούμε τον ειδικό τεχνίτη – συντηρητή που τα εγκατέστησε.
 • Κατά την τοποθέτηση τα οικοδομικά υλικά (τσιμέντο, ασβέστης) δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με τα κουφώματα αλουμινίου διότι μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση.
 • Αφού τοποθετηθούν τα κουφώματα στην οικοδομή, πρέπει να αφαιρεθούν οι προστατευτικές ταινίες και να καθαριστούν οι επιφάνειες.
 • Ο καθαρισμός των κουφωμάτων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο.
 • Τα διπλά κουφώματα εξασφαλίζουν πρόσθετη ηχομόνωση, ειδικά αν η περίμετρός τους είναι καλυμμένη με ηχομονωτικό υλικό.
 • Τα μεταλλικά εξαρτήματα σύνδεσης των κουφωμάτων πρέπει να είναι εύκολα στη χρήση και στην αντικατάσταση
 • Η επιλογή του κατασκευαστή που θα αναλάβει την εργασία στην κατοικία ή την οικοδομή σας, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην τελική απόδοση των κουφωμάτων
 • Τα κουφώματα πρέπει να μπουν πριν τα βαψίματα των τοίχων
 • Η επιλογή των χρωμάτων θα πρέπει να είναι προσεκτική και σαφής, καθώς η βαφή αποτελεί ένα ιδιαίτερο και χρονοβόρο στάδιο της κατασκευής
 • Τα κουφώματα διατίθενται σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων και υφής, έτσι ώστε να ικανοποιούν απόλυτα κάθε γούστο και στυλ
 • Οσο μεγάλες διαστάσεις κουφωμάτων κι αν επιλέξετε, δεν επηρεάζονται από τις απότομες εναλλαγές θερμοκρασίας