Εξοικονόμηση Ενέργειας

Κουφώματα : τα αδύνατα σημεία του κελύφους των κτιρίων

Η μεγάλη ροή θερμότητας μέσω των κουφωμάτων, από το χώρο προς το περιβάλλον το χειμώνα και αντίστροφα το καλοκαίρι, επιβάλλει την αναζήτηση της βέλτιστης λύσης.

Ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας (U)

Παράδειγμα :

  • Επιφάνεια παραθύρου 1 τετραγωνικό μέτρο
  • Εξωτερική θερμοκρασία : 19 βαθμοί
  • Εσωτερική θερμοκρασία : 20 βαθμοί

Συντελεστής θερμικής διαπερατότητας παραθύρου π.χ. U = 3,0 W/(m².K)

Απώλεια ενέργειας ανά δευτερόλεπτο = Επιφάνεια x Διαφορά θερμοκρασίας x Συντελεστής θερμικής διαπερατότητας (U) = 1m² x 1K x 3,0 W/(m².K) = 3,0 Watt

Έτσι πολλαπλασιάζοντας τη συνολική επιφάνεια των κουφωμάτων με τη διαφορά θερμοκρασίας και με το συντελεστή U, υπολογίζουμε τις ενεργειακές απώλειες ανά δευτερόλεπτο.

Υψηλός συντελεστής θερμικής διαπερατότητας (U) σημαίνει μεγαλύτερη απώλεια ενέργειας ή αντίστροφα

Όσο χαμηλότερη η τιμή του συντελεστή θερμικής διαπερατότητας (U), τόσο πιο θερμομονωτικό είναι ένα υλικό ή δομικό στοιχείο.

Πιστοποιημένες παραπλήσιες χαμηλές τιμές U επιτυγχάνουν και οι σύγχρονοι διπλοί υαλοπίνακες. Συνήθως γεμίζονται με ευγενή αέρια και φέρουν ειδικές επιστρώσεις.

Μια δίφυλλη μπαλκονόπορτα 1,40 x 2,20 έχει επιφάνεια 3,08 m²

O υαλοπίνακας αυτής έχει επιφάνεια περίπου (αφαιρώντας τα πλαίσια στο πλάτος και ύψος) :

(1,40-0,11-0,11-0,14) x (2,20-0,11-0,11) = 2,06 m²

Το πλαίσιο είναι περίπου το 33% της επιφάνειας και σε ένα αντίστοιχο παράθυρο φτάνει και το 39%

Θυμηθείτε :

  • Τα κουφώματα αποτελούν την „αχίλλειο πτέρνα“ των κτιρίων σε σχέση με τις απώλειες ενέργειας.
  • Οι απώλειες ενέργειας μεγαλώνουν, όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας (U) των πλαισίων (προφίλ) και των υαλοπινάκων.
  • Τα συνθετικά πλαίσια έχουν πιστοποιημένο πολύ χαμηλό U = 1,3 W/(m².K) και αποτελούν παραπάνω από το 1/3 της επιφάνειας των συνηθισμένων κουφωμάτων.
  • Σε συνδυασμό με σύγχρονους υαλοπίνακες με αντίστοιχους συντελεστές δημιουργείται ένα ασυναγώνιστο προϊόν με συμβατική τιμή :

To συνθετικό κούφωμα με U = 1,3 W/(m².K) και ενεργειακές απώλειες 2 έως 3 φορές μικρότερες από τα προβλεπόμενα όρια.