Το συρόµενο συνθετικό κούφωμα τύπου Hebe Schiebe συνιστάται σε χώρους µε περιορισµό εσωτερικά ,που δεν µπορεί να γυρίσει το ανοιγόµενο , σε χώρους µε πολύ ωραία θέα, γιατί δίνει την δυνατότητα άριστης λειτουργίας σε πολύ µεγάλα ανοίγµατα.

Οι επιφάνειες του συνθετικού κουφώματος είναι λείες χωρίς πόρους για εύκολη περιποίηση και συντήρηση ενώ παράλληλα προσφέρουν αποτελεσματική μόνωση, μεγαλύτερη ασφάλεια, πολλούς τύπους και σχέδια και δέχονται τζάμι (υαλοστάσιο).

Έχει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες για διαχρονική αντοχή και λειτουργικότητα του συνθετικού κουφώματος, με υψηλούς συντελεστές θερμομόνωσης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

  • Αεροδιαπερατότητα
  • Υδατοστεγανότητα
  • Αντοχή στην ανεμοπίεση
  • Πολυθαλαμικά προφίλ με πάχος 70 mm
  • Χαλύβδινες ενισχύσεις
  • Εσωτερική και Εξωτερική στεγάνωση
  • Πάχος υαλοπινάκων 24mm