Οι επιφάνειες των συνθετικών κουφωμάτων είναι λείες χωρίς πόρους για εύκολη φροντίδα και συντήρηση, ενώ προσφέρουν αποτελεσματική μόνωση, μεγαλύτερη ασφάλεια, πολλούς τύπους και σχέδια και μπορούν να συνδυαστούν με γυαλί (υαλοπίνακες).

Παρουσιάζουν άριστες μηχανικές ιδιότητες για την αντοχή και τη λειτουργικότητα του συνθετικού πλαισίου με υψηλούς συντελεστές θερμομόνωσης UF = 1,3 W / m²K και ηχομόνωση.

Τεχνικές Προδιαγραφές

  • Αεροδιαπερατότητα
  • Υδατοστεγανότητα
  • Αντοχή στην ανεμοπίεση
  • Χαλύβδινες ενισχύσεις
  • Εσωτερική και Εξωτερική στεγάνωση